Cumhurbaşlığı Himayeleri Klasik Türk Sanatları Vakfı Fatih Belediyesi
Mürekkepten Gökkuşağına

Mürekkepten Gökkuşağına

27.04.2018 - 04.05.2018 09:00-18:00
Türk İslam Eserleri Müzesi
Ali Lei Gong, Said Chuanyi Lei

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Her ne kadar ihtilâf-ı ümemden nâşî edyân ve mezâhib muhtelif ise de, hikmetleri, müstakîm olan tarîkın ahadiyyeti ile makâm-ı akdemden kelimelerin kalbleri üzerine inzâl eden Allâh’a hamd olsun. (Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Dîbâce-i Fusûsu’lHikem) [Ümmetlerin farklılığı nedeniyle dinler ve mezhepler farklı farklı da olsa, hikmetleri en kadim makâmdan tek ve en yakın yolla kelimelerin kalplerine indiren Allah’a hamd olsun.]

Hakikat tek bir medeniyete özgü değil, ancak bütün insanoğlunun ortak paydasıdır. Işık kaynağı olarak güneş tektir, ancak bu güneş ışığı farklı camlara aksettiğinde her bir camdan muhtelif renkler ve güzellikler ortaya çıkar.

Sufîler için olduğu gibi, bizim için de sembolizm hayatî önemlidir; o kadar ki, Kâinat onlara sembollerin diliyle konuşur ve her şey zahirî değerlerinin yanı sıra, sembolik bir anlama da sahiptir. Yalnızca semboller biliminin anlam ve öneminin kavranmasıyladır ki, bugün modern zihne demode olmuş görünen geleneksel sanattan çok şey diriltilebilir ve geleneksel biçimlerdeki anlamı ortaya koyabilir. (Seyyid Hüseyin Nasr, Üç Müslüman Bilge)

Çin Hui Müslümanlarından olan üstat Ali Leigong ve oğlu Said Chuanyi Lei’nin sanat anlayışları, geleneksel Çin kültürü, Konfüçyanizm, Taoizm ve (Çinlileşmiş) Budizm sanat felsefelerinden beslenirken, aynı zamanda İslâm medeniyetinin ve özellikle tasavvufun temeddününden de derinden etkilenmektedir. Dinlerine olan sadakatleri gibi sanata olan sadakatleri, kendi özgü bir Çin İslâm sanat dili olan geleneksel Çin İslâm sanatını aramaya sevk etmiştir. Bu serginin teması, Avrupa ve Asya’nın gözbebeği İstanbul’da, bu iki ressamın fırçalarından kâğıda dökülen “Çin Minyatür” sanatı, geleneksel Çin resim sanatının “gongbi ve xieyi” (İnce ayrıntılı resim ve Yazınsal anlamlı resim) yöntemi ve temsil dili vasıtalarıyla, geleneksel Çin resim sanatıyla İslâm sanat felsefesini bir araya getirmek ve birbirine ayna tutmaktır.

Uzak Doğu sanatının mirasçıları ve Türk-Çin sanat diyaloğunun elçileri olan Ali Leigong ve oğlu Said Chuanyi Lei’nin Yeditepe Bienali’nde sergilenen sanat eserleri, kuşkusuz iki ülkenin kültür iletişim tarihinde hak ettiği yeri alacaktır.

Ali Leigong & Said Chuanyi Lei

Katkı Verenler
 • başbakanlık tanıtma fonu logo.png
 • tc-kultur-ve-turizm-Bakanligi-logo.png
 • BB Logo.png
 • THY.png
 • A101.png
 • TAV LOGO.png
 • Renault-logo-1024x768.png
 • United_Group_Logo-1.png
 • ITO.png
 • CalıkHolding_Logo.png
Destek Verenler
 • stanbul Valiliği logo.jpg
 • vakıflar genel müdürlüğü logo.jpg
 • TCDD Taşımacılık logo.jpg
 • Anadolu Ajansı logo.png
 • Güneş Sigorta Dikey Logo vektörel.jpg
 • ibn haldun logo.png
 • istanbul üni.jpg
 • marmara üniversitesi.jpg
 • ilim yayma vakfı-logo.png
 • kapalicarsi logo.jpg
 • forsmedya-logo.png
 • ISTTA - Vektorel Logo.jpg
 • anadolu kültürel.jpg
 • Sırma logo.jpg